Een prachtige toekomst.... ?

Onontkoombaar stevenen wij af op een prachtige, schone en stressvrije toekomst. Samen met de voortsnellende techniek zijn onze auto's daar debet aan. Onze steden zijn dan niet langer gehuld in giftige nevelen en wij kunnen weer vrij ademen. Dit prachtige vooruitzicht is al ten dele gerealiseerd. Maar de eraan verbonden voorwaarden stuiten nog steeds op weerstand. Zo ging het ook toen de eerste stoomtrein ging rijden. Waren wij mensen wel bestand tegen dergelijke hoge snelheden? Dat was toen net zo'n topic als nu de vraag of je een autonoom rijdende auto wel kunt vertrouwen. Doemdenkers zien de elektrische aandrijving van auto's slechts als verplaatsing van het milieuprobleem en het opwarmen van het wereldklimaat.


Wordt dit een nieuwe vorm van files?

Want waar en waarmee wordt al die benodigde elektriciteit dan wel opgewekt? Vooral als we ineens met z'n allen elektrisch op weg gaan. Maar voor alle problemen vindt de mens een oplossing. Vroeger of later zoals de geschiedenis ons laat zien. Zoals het er nu voor staat eerder later! Want ondanks snelladen (slecht voor accu's) nu al ingekort tot 9 minuten, blijft de krakkemikkige actieradius van ca. 400 kilometer een serieuze rem voor alle hoogdravende aspiraties. In ons land waar dan de wind, dan de zon het laat afweten blijft opwekken van voldoende 'groene stroom' problematisch. Ook al omdat tegelijkertijd onze voorraad aardgas door calamiteiten in Groningen is afgesloten. Hoe moeten we dan eigenlijk koken en stoken? Dé oplossing voor al deze moeilijkheden ligt voor de hand en voor het grijpen.


Tesla is het merk met de langste actieradius, alleen zijn het dure wagens

Moeten we niet eens afstappen van het verouderde idee van privé-vervoer met een eigen auto? Een combinatie van de goede ouderwetse trein met een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer is helemaal niet zo denkbeeldig. In feite ís het er, het werkt en met een beetje goede wil kom je overal waar je zijn moet. 'Tijdrovend en mankerende aansluitingen, mij niet gezien' hoor ik u zeggen!. Maar de mens is gedwee en misschien geduldig genoeg om liever alle laad-ellende en alle autonome risico's op de koop toe te nemen. Omdat we die vervloekte, prachtige, alom tegenwoordige auto nog niet kunnen nog niet willen missen?


Misschien toch niet zo'n gek idee om met de trein te gaan reizen, alleen is er nog een hoop te doen voor de NS